ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να συνδεθείτε πρώτη φορά κάνετε Request new password και χρησιμοποιείτε το ίδιο username με τη σελίδα www.grigorios-siourounis.info. Στο mail που θα λάβετε θα οδηγηθείτε στη σελίδα του λογαριασμού σας όπου και θα καθορίσετε νέο password.  Το Mail ενδέχεται να καταλήξει στο junk folder. 

Σε περίπτωση που λαμβάνετε μήνυμα πως ο λογαριασμός δεν υπάρχει θα κάνετε εγγραφή με τους κανόνες που ισχύουν για το www.grigorios-siourounis.info

 

Οι ημερομηνίες παρουσίασης των εργασιών έχουν ανακοινωθεί.  Εάν κάποια ομάδα δεν εμφανίζεται ή υπάρχει κάποια αλλαγή ενημερώστε το support.

Δείτε από το σύνδεσμο παρακάτω ή το calendar στα δεξιά στο μήνα Ιανουάριο.

http://projects.grigorios-siourounis.info/event-created/month/2014-01